HYBRID

sarkıt aydınlatma
Daha fazla endirekt aydınlatma ile homojen aydınlan.

Baş ağrısı, göz ve vücut yorgunluğu oluşturmayarak çalışanların verimliliğini arttırır. Tavan ve duvarlarda yumuşak yansıma ile aydınlatma yönetmeliği için uygundur.

Oda içerisinde homojen ışık dağılımı aydınlatma direkleri ve ergonomisi bilirkişi tarafından tavsiye edilen aydınlatmalar. (Araştırma Raporu: Ergonomi Enstitü Berlin) Waldmann aydınlatma ürünleri sağlık ve kalite normlarına uygunluğuyla bu tür sorunları bertaraf etmenizi sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamı oluşturur.

Sarkıt Aydınlatma HYBRID LED Seçenekleri
• Geniş oda aydınlatması
• Dolaylı ışık LED
• LED direkt ışık Ayrı anahtarlama ve doğrudan ve dolaylı ışığın karartılması DALI ışık yönetim sistemlerine bağlantı